Pandgever

De pandgever is iemand die een goed, zoals een roerende zaak of vorderingen, in pand geeft aan de pandhouder. Hij of zij vestigt op zijn of haar goederen een pandrecht voor de pandhouder tot zekerheid van terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Meestal is de pandgever degene aan wie de pandhouder een geldlening heeft verstrekt. Een pandgever kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.