Vuistpand

Een vuistpand is een pandrecht dat rust op een roerende zaak die zich niet in de macht van de pandgever bevindt, maar in de macht (niet in het bezit!) van de pandhouder of een derde partij. Dit dient als een vorm van zekerheid tot terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Ook wel vuistpandrecht of openbaar pandrecht.

Bij een vuistpand kan de pandgever dus niet over de verpande zaak beschikken, omdat de verpande zaak is overhandigd of verplaatst naar de pandhouder. De pandhouder moet de onder zich genomen zaak teruggeven als het pandrecht eindigt. Bijvoorbeeld als de geldlening waarvoor het pandrecht is gevestigd, volledig is terugbetaald door de pandgever.

Het tegenovergestelde van een vuistpand is een stil pandrecht. Dan bevindt de verpande zaak zich nog steeds bij de pandgever. Bij een vuistpand staat de pandhouder sterker, omdat hij of zij de verpande zaak al onder zich heeft.