Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is het geheel aan hrm-contracten, beleid en documenten dat door een organisatie is opgezet. Hierin staat hoe er met personeel wordt omgegaan. Het sociale beleid ten aanzien van de onderneming wordt vastgesteld door de bestuurders, meestal in overleg met de ondernemingsraad. De neerslag is meestal te vinden in een personeelsgids, die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.