Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is het geheel van contracten, beleid en documenten dat een organisatie heeft opgezet. Hierin staat hoe de organisatie met het personeel om zal gaan. Het sociale beleid ten aanzien van de in de onderneming werkzame personen. Het personeelsbeleid is vastgesteld door de bestuurder van de onderneming, meestal in overleg met de werknemers. De neerslag is vaak te vinden in een personeelsgids, die deel kan uitmaken van de arbeidsovereenkomst.