Surseance van betaling

Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek surseance van betaling heeft uitgesproken, dan hoeven er voor een bepaalde tijd geen schulden te worden betaald aan schuldeisers.
In die tijd kan de schuldenaar zijn financiële zaken in orde brengen. Deze regeling staat open voor rechtspersonen en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen (bijvoorbeeld een maatschap en VOF).

Let op: hypothecaire schuldeisers (banken die een hypothecaire lening hebben verstrekt) hoeven geen rekening te houden met eventuele surseance. Na afloop kan een faillissement volgen, of iemand kan de zaak weer op de rails hebben.

Er wordt een faillissementsregister bijgehouden van faillissementen en surseances van betaling. Zie het Centraal Insolventieregister op rechtspraak.nl.