Schenkbelasting

Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Je kan bij een schenking kiezen of de belasting wordt betaald door de schenker of door de ontvanger. Als je schenkt en de belasting voor rekening van de schenker komt dan noem je dat vrij van recht.

Schenkbelasting kent vrijstellingen . Dat zijn bedragen die je belastingvrij mag schenken. De hoogte van die bedragen verschilt afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de schenker. Voor kinderen is een hogere vrijstelling dan voor mensen die geen familie zijn.