Curatele

Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen, bijvoorbeeld omdat hij aan een geestelijke stoornis lijdt, dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Er wordt dan een ‘curator‘ aangesteld, die de verzorging van de betrokkene (de curandus) moet regelen en zijn of haar geld en goederen moet beheren. Een veel voorkomend geval is dementie of ernstige verslaving.

Degene die onder curatele is gesteld, kan niet meer zelf over zijn vermogen beschikken. Hij of zijn kan ook geen testament of ander notarieel stuk maken. Dat moet de curator doen. Daar is ook de toestemming van de rechter voor nodig. Ook iemand die failliet gaat, krijgt een curator.