Stichting

Een stichting is een rechtspersoon. De stichting kent geen leden en heeft de bedoeling om met geld dat aan de stichting ter beschikking wordt gesteld een doel te bereiken. Dat doel is in de statuten vermeld. Je kunt alleen of samen met anderen een stichting oprichten. Een stichting kan ook door een andere rechtspersoon worden opgericht.

Een stichting heeft een stichtingsbestuur. De oprichter hoeft niet in het bestuur van de stichting te zitten.