Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule (ook wel privé-clausule) is een bepaling (clausule) in een testament of bij een schenking. Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. In de volksmond zeggen we dat de “koude kant” is uitgesloten. De ontvanger kan de bepaling niet terugdraaien.

Voorbeeld

Stel dat je bent overleden en je kind heeft van jou geërfd. Na ontvangst van de erfenis gaat jouw erfgenaam scheiden. Jij had niet gewild dat de ex dan meedeelt uit de erfenis die je kind van jou heeft gekregen. Je kunt in het testament bepalen met een uitsluitingsclausule dat het (ex) schoonkind niets krijgt.