Ontbindende voorwaarde

De ontbindende voorwaarde is een bepaling in een overeenkomst waarin staat beschreven wanneer de overeenkomst wordt ontbonden (beëindigd).
Hierdoor ontstaat er dan een verplichting tot ongedaanmaking. Dat betekent dat de situatie moet worden hersteld zoals die was voordat de overeenkomst was ondertekend. De situatie moet in dat geval worden teruggedraaid.

Voorbeeld Ontbindende voorwaarde

Zo kan bijvoorbeeld een schenking onder een ontbindende voorwaarde worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het beding dat de gift binnen een bepaalde tijd moet zijn gebruikt voor een studie. Als niet aan die voorwaarde wordt voldaan, dan gaat de schenking dus niet door.
Door vervulling van de ontbindende voorwaarde is de gift (geld of goed) weer van de schenker.
Een koopovereenkomst voor een huis heeft ook vaak een dergelijk beding. Het financieringsvoorbehoud ziet op de situatie dat de koper de financiering van de koop rond moet krijgen. Lukt dat niet, dan gaat de koop niet door.