Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging. Het betreft de eigenaren van verschillende appartementen, de appartementseigenaren, in een pand of blok. Samen vormen zij een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zoals het onderhoud en de schoonmaak. Ook kan de vereniging regels opstellen.

Lidmaatschap van een VVE is vaak verplicht en er is een maandelijkse verplichte bijdrage (contributie) verschuldigd. De VvE is meestal direct opgericht met de splitsingsakte. Deze twee documenten moet je in samenhang bekijken en beoordelen.