Verschot

Verschotten zijn de bijkomende kosten die door een notaris, advocaat, of jurist namens jou aan anderen moet betalen. De juridische hulpverlener is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken.

Voorbeeld

Het bekendste voorbeeld is het griffierecht. Dit zijn de kosten die je aan de rechtbank moet betalen om jouw zaak in te kunnen dienen. De advocaat of jurist betaalt die kosten en rekent ze vervolgens één op één aan jou door. Alle door de overheid in rekening gebrachte leges, zoals kosten van uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) noem je ook een verschot.

Je kunt ook denken aan de inschrijfkosten van een testament in het Centraal Testament Register (CTR). Een ander voorbeeld is het inschrijven van huwelijkse voorwaarden in het Huwelijksgoederenregister.