Grosse

Een grosse is een bijzonder gewaarmerkt afschrift van een authentieke akte of vonnis. Dit afschrift heeft dezelfde bewijskracht als een door de rechter uitgesproken vonnis of een door de notaris opgemaakte akte. Je hebt een gewaarmerkt afschrift nodig, omdat het origineel bij de notaris of rechtbank ligt.