Wet waardering onroerende zaken

De Wet waardering onroerende zaken geeft regels over hoe gemeentes de WOZ waarde van een onroerende zaak moeten waarderen. Op grond van deze wet legt de gemeente o.a. onroerende zaakbelasting op. Deze waarde speelt ook mee bij het bepalen van andere fiscale aanslagen en bijdragen. Denk bijv. aan de waardebepaling bij overlijden (erfbelasting), maar ook de afschrijving van bedrijfsonroerend goed (vennootschapsbelasting).