Waardering Onroerende Zaken

WOZ is de afkorting van Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is dus de waarde die een gemeente vaststelt voor een onroerende zaak. Op basis daarvan wordt o.a. de hoogte van de OZB vastgesteld.

Het tarief van de OZB wordt berekend als een bepaald percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt die aan de hand van een taxatie. De regels voor die taxatie staan in de Wet waardering onroerende zaken. Wil je meer weten? Kijk dan op de website de Waarderingskamer.