Wilsrechten

Wilsrechten zijn de rechten die kinderen volgens de wet hebben. Dat is het recht om in bepaalde situaties de eigendom van goederen uit een nalatenschap op te eisen. Bijvoorbeeld als de langstlevende ouder gaat hertrouwen. Als de kinderen een wilsrecht inroepen, krijgen zij goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op de langstlevende echtgenoot (een ouder of stiefouder). Let op: ook al krijgen de kinderen nu goederen in eigendom, de langstlevende echtgenoot mag die tijdens zijn of haar leven blijven gebruiken. Dat wordt vruchtgebruik genoemd.