Voogd

Een voogd is iemand die de zorg voor jouw minderjarige kind(eren). Een voogd komt in twee situaties voor.
De eerste is die waarbij beide ouders zijn overleden. Deze persoon heeft dan het gezag over de minderjarige. De voogd komt pas in beeld als beide ouders zijn overleden. Je kan de voogdij in een testament of in een aparte akte.
De tweede is die waarbij de rechter een voogd benoemt. Dat gebeurt bij een ondertoezichtstelling of zwaardere maatregel door de kinderrechter. De biologische ouders mogen dan geen beslissingen meer nemen, dat doet de voogd.