Toont alle 9 resultaten

Schenkingsovereenkomst

6,95

Model schenkingsovereenkomst om eenmalig of jaarlijks belastingvrij te schenken. Vul de naam van je (klein)kind of andere begunstigde in plus de datum dat je het bedrag overmaakt. Ondertekening door beide partijen is van belang voor de Belastingdienst. Bekijk hieronder de actuele Schenkingstarieven 2022.

Schenkingsovereenkomst Eigen Woning

12,95

Overeenkomst om geld te schenken gebruikmakend van verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Je kan een fors bedrag belastingvrij schenken. Je hebt dan wel een goed contract nodig. Je moet bijvoorbeeld regelen dat het geld terugkomt als het niet aan de eigen woning is besteed. Dan heb je namelijk ten onrechte gebruik gemaakt van de vrijstelling. Je regelt dat eenvoudig met dit contract.

Schenkingsovereenkomst Ouder-Kind

7,95

Voor ouders die hun kinderen eenmalig een groot bedrag willen schenken. Met deze Schenkingsovereenkomst Ouder-Kind mag je één keer veel geld aan je kinderen geven. Als ouder maak je gebruik van de eenmalige fiscale vrijstelling.

Leningsovereenkomst na Schenking

14,95

Deze overeenkomst is gemaakt om geld te schenken en daarbij gebruik te maken van vrijstellingen die er bestaan voor schenkingen. Omdat je het geld niet direct kan missen leen je het ook direct weer terug. Over de schuld betaal je jaarlijks rente. Dat leg je goed vast met deze overeenkomst.

Schenkingsovereenkomst Goederen

7,95

Zeker bij het schenken van roerende goederen kun je dat beter vastleggen in een contract. Dan is voor beide (en voor anderen) duidelijk dat er een schenking was, wanneer die plaats vond en onder welke voorwaarden.

Overeenkomst Periodieke Gift

14,95

Giften aan een goed doel die 5 jaar achter elkaar plaatsvinden zijn aftrekbaar van de belasting. Voorwaarde is wel dat je die vastlegt in een overeenkomst periodieke gift in geld. Dit modelcontract geeft je extra zekerheden, zoals onverwachte situaties waarin je de gift kunt terugdraaien.

Overeenkomst Kwijtschelding Schuld

7,95

Modelovereenkomst kwijtschelding schuld. Er zijn veel redenen om een schuld kwijt te schelden. Bijvoorbeeld omdat het je kinderen zijn en je jaarlijks een stukje schuld kwijtscheldt. Of je weet zeker dat de schuld nooit meer betaald gaat worden. In alle gevallen regel je met een contract dat duidelijk is wat de bedoeling is. Zo voorkom je later conflicten.

Voorschot op Erfenis door Lening

14,95

Voorschot op een erfenis tussen iemand die erfgenaam is en degene die uitleent of schenkt. Als je overlijdt verrekenen de erfgenamen dit voorschot met het erfdeel van de ontvanger. Met deze overeenkomst voorkom je discussies tussen erfgenamen.

Bruikleenovereenkomst Goederen

12,95

Bij een bruikleenovereenkomst wordt een roerend goed uitgeleend. Dat uitlenen is in principe zonder vergoeding, anders noem je het huren. Je hebt wel een goede overeenkomst nodig, om duidelijk te maken dat het om bruikleen gaat en hoe de risico’s zijn verdeeld.