Weblog

Verschil tussen stage en leerwerkplek?

Verschil tussen stage en leerwerkplek

Wat is het verschil tussen stage en leerwerkplek? Bij een stage staat het leren (onder begeleiding) in het kader van een opleiding centraal. Bij een leerwerkplek (ook wel leerbaan) is er sprake van een combinatie van twee contracten. Een leerovereenkomst met een daaraan gekoppelde arbeidsovereenkomst.

Stage en leerbaan

Werkgevers kunnen met scholieren of studenten verschillende overeenkomsten sluiten, bijv een stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst. Er bestaat ook een zogenaamde leerarbeidsovereenkomst, maar wat is eigenlijk het verschil?

Verschil stage en leerwerkplek

Bij een stage staat het leren (onder begeleiding) in het kader van een opleiding centraal. Dat moet ook duidelijk uit de daadwerkelijke stageactiviteiten en stageovereenkomst blijken. Het leerkarakter moet dus overheersen en niet de loonvormende en productieve arbeid. Van een leerkarakter is sprake als de werkzaamheden van de student in hoofdzaak zijn gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden van de student. De stageovereenkomst is in principe geen arbeidovereenkomst.

Een leerarbeidsovereenkomst is een combinatie van twee contracten. Deze bestaat uit een leerovereenkomst met een daaraan gekoppelde arbeidsovereenkomst. In dit geval wordt er wel productieve arbeid verricht. Dit is dus wel een arbeidsovereenkomst die specifiek voor studenten is. Het verschil met een gewone arbeidsovereenkomst is dat in de leerovereenkomst bepalingen staan over de begeleiding van de werknemer en afspraken over het volgen van de opleiding.

Een stageovereenkomst is dus geen arbeidsovereenkomst, terwijl een leerarbeidsovereenkomst dat wel is. Daarnaast staat bij een stage productieve arbeid niet centraal, terwijl dat bij een leerwerkplek wel zo is. De student is bij een leerarbeidsovereenkomst dus ook een werknemer die werkt op grond van een arbeidsovereenkomst. Dat brengt allerlei rechten en verplichtingen voor de werkgever en werknemer met zich mee.

Soort overeenkomst van belang

Het maken van een onderscheid is van belang voor de rechten en plichten van de werkgever en de student. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de student als werknemer werkzaam is. De inspectie kan het bedrijf een boete opleggen als er sprake is van stagemisbruik (onderbetaling). Daarnaast kan een student die een stageovereenkomst heeft eventueel naar de rechter stappen met een loonvordering. Dan beoordeelt de rechter of er inderdaad sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Sluit de juiste overeenkomst

Het is belangrijk om afspraken omtrent de stage of leerwerplek goed en duidelijk schriftelijk vast te leggen en om die afspraken na te leven. Gebruik daarvoor onze model stageovereenkomst, model stageovereenkomst met opleidingsinstelling als partij of model leerarbeidsovereenkomst. Door gebruik te maken van een goed omschreven en complete overeenkomst, kun je voorkomen dat er onbedoeld een ander soort overeenkomst tussen het bedrijf en de student ontstaat.

Let op: de titel van de overeenkomst is niet doorslaggevend. De feitelijke invulling of uitvoering van de overeenkomst en de werkzaamheden zijn dat wel. Je loopt het risico dat een stage achteraf een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn.

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen