Weblog

Verschil tussen schorsen en op non-actief stellen?

“Wat is het verschil tussen schorsen en op non-actief stellen?” Juridisch bestaat er geen verschil tussen schorsing en op non-actief stellen. Het zijn dan ook geen juridische begrippen, maar begrippen uit de praktijk.

Juridisch verschil arbeidsrechtelijke sanctie

Juridisch bestaat er geen verschil tussen schorsing en op non-actief stellen. Het zijn dan ook geen juridische begrippen, maar begrippen uit de praktijk. Let wel op: in een CAO, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst kunnen de begrippen zijn uitgelegd met verschillende betekenissen.

Schorsing en op non-actief stellen zijn beide omstandigheden die voor rekening van de werkgever komen, waardoor de werknemer gedurende die tijd recht heeft op doorbetaling van zijn loon.

Toch een verschil?

Tussen de twee begrippen bestaat wel een ander verschil. Het zijn namelijk twee verschillende soorten maatregelen. De schorsing is een disciplinaire of strafmaatregel die de werkgever oplegt bij een misdraging van de werknemer. In ieder geval doe je er als werkgever goed aan de schorsing schriftelijk vast te leggen in deze brief. Je kunt als werknemer protesteren tegen de schorsing als je het er niet mee eens bent. Daarvoor kan je deze brief gebruiken.

Op non-actiefstelling is een ordemaatregel. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, faillissement of als de werknemer een andere baan heeft gevonden en je niet wil dat hij nog toegang heeft tot informatie op het werk. Daarbij hoeft er dus niet per se sprake te zijn van een misdraging. Voor op het non-actief stellen van een werkgever kan je deze brief gebruiken. De werknemer kan hier tegen protesteren met deze brief.

Het is belangrijk om zaken schriftelijk vast te leggen rondom schorsing en op non-actiefstelling. Je moet deze vastleggen in het personeelsdossier, ook voor het geval het tot een procedure komt.

Taalkundig verschil

Schorsing is een zwaarder of ingrijpender middel dan op non-actief stellen. Het klinkt minder vergaand dan op non-actief stellen, terwijl het juridisch wel dezelfde maatregelen zijn. Nog vriendelijker en neutraler klinkt ‘vrijstellen van werkzaamheden’. Ook dat is juridisch hetzelfde.

Gerelateerde artikelen