Financieel, Bedrijfspand en bedrijfsactiva

Hoe registreer ik een pandakte bij de Belastingdienst?

Hoe moet ik een pandakte registeren bij de Belastingdienst?

Je kan een authentieke pandakte opstellen, dat doe je bij de notaris. Dan heb je ook direct de registratie van je pandakte geregeld.
Voor het ontstaan van een stil pandrecht op zaken en vorderingen is registratie van de onderhandse pandakte bij de Belastingdienst nodig. Maar hoe moet en kan je dat eigenlijk doen? En krijg je een bewijs van registratie?

Pandakte opsturen of afgeven

Je kunt op verschillende manieren een pandakte laten registeren bij de Belastingdienst. Je kunt namelijk kiezen om:

  1. de pandakte per (aangetekende) post op te sturen naar het kantoor van de Belastingdienst in Rotterdam,
  2. de pandakte persoonlijk af te geven op het belastingkantoor of
  3. om de pandakte via een koerier af te geven op het belastingkantoor.

Registratie is gratis en mag zowel de pandhouder als de pandgever doen. Je kunt de pandakte echter niet e-mailen. Digitaal laten registreren is namelijk niet mogelijk.

Belastingkantoor in Rotterdam

Je kunt de akte alleen laten registreren bij:

Logo belastingdienst fiscus

Belastingdienst/Kantoor Rotterdam
Cluster Registratie
Postbus 50963
3007 BE Rotterdam

Bezoekadres: Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam

Bewijs van registratie

De Belastingdienst streeft ernaar om de geregistreerde pandakte binnen twee weken terug te sturen. Je krijgt daarbij als bewijs van registratie een sticker of stempel op de geregistreerde akte. Op die sticker of stempel staat:

  • plaats en datum van registratie
  • registratie- en volgnummer
  • handtekening namens de inspecteur van het belastingkantoor
  • als die er bij zitten: het aantal annexen (bijlagen) en renvooien (wijzigingen of toevoegingen in de tekst van de pandakte)
  • of een akte is ondertekend

Let op: De belastingdienst bewaart geen kopieën of afschriften van geregistreerde pandakten. Er is daarom geen register van pandaktes.

Heb je een pandakte nodig? Je vindt de model pandaktes op de site door te zoeken op het woord ”verpanding”.

Wil je meer weten over het registeren van pandaktes? Kijk dan op de site van de Belastingdienst.

Terug naar overzicht