Financieel recht

Hoe registreer ik een pandakte bij de Belastingdienst?

“Hoe moet ik een pandakte registeren bij de Belastingdienst?” Je kan een authentieke pandakte opstellen. Dat doe je bij de notaris. Dan heb je ook direct de registratie van je pandakte geregeld. Voor het ontstaan van een stil pandrecht op zaken en vorderingen is registratie van de onderhandse pandakte bij de Belastingdienst nodig.

Pandakte opsturen of afgeven

Je kunt op verschillende manieren een pandakte laten registeren bij de Belastingdienst. Je kunt namelijk kiezen om de pandakte:

  1. Per (aangetekende) post op te sturen naar het kantoor van de Belastingdienst in Rotterdam;
  2. Persoonlijk af te geven op het belastingkantoor of;
  3. Via een koerier af te geven op het belastingkantoor.

Registratie is gratis en mag zowel de pandhouder als de pandgever doen. Je kunt de pandakte echter niet e-mailen. Digitaal laten registreren is namelijk niet mogelijk.

Belastingkantoor in Rotterdam

Je kunt de akte alleen laten registreren bij:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/kantoor Rotterdam
AKG team 2
Postbus 50963 | 3007 BE | Rotterdam

Bezoekadres: Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam

Bewijs van registratie

De Belastingdienst streeft ernaar om de geregistreerde pandakte binnen twee weken terug te sturen. Je krijgt daarbij als bewijs van registratie een sticker of stempel op de geregistreerde akte. Op die sticker of stempel staat:

  • Plaats en datum van registratie;
  • Registratie- en volgnummer;
  • Handtekening namens de inspecteur van het belastingkantoor;
  • Als die er bij zitten: het aantal annexen (bijlagen) en renvooien (wijzigingen of toevoegingen in de tekst van de pandakte);
  • Of een akte is ondertekend.

Let op: De belastingdienst bewaart geen kopieën of afschriften van geregistreerde pandakten. Er is daarom geen register van pandaktes.

Je vindt hier al onze model pandaktes die je voor een eenmalig bedrag kunt downloaden Wil je meer weten over het registeren van pandaktes? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.