Financieel recht

Moet ik pandakte registreren bij de Belastingdienst?

Moet ik pandakte registreren bij de Belastingdienst

“Moet ik de verpanding of pandakte registreren bij de Belastingdienst?” Ja, als je de pandakte niet bij een notaris hebt opgesteld en je wilt toch dat die ook tegen andere partijen werkt, dan moet je die registreren.

Pandakte registreren bij Belastingdienst

Het verstrekken van pandrechten of onderpand is een veel voorkomende vorm van zekerheidsverschaffing. De geldlener vestigt dan pandrechten op bijvoorbeeld zijn vorderingen of inventaris of andere goederen tot zekerheid van terugbetaling van de lening. Sommige pandaktes moet je registreren bij de Belastingdienst. Wat houdt dat eigenlijk in?

Registratie bij Belastingdienst

Voor het ontstaan van een stil pandrecht op roerende zaken en pandrecht op vorderingen is, ter voorkoming van antedateren, registratie bij de Belastingdienst vereist. Zonder registratie ontstaat er dus geen pandrecht. Ook kan je niet met terugwerkende kracht een pandakte registreren of vestigen. Zowel de pandhouder als de pandgever mogen de pandakte of een kopie daarvan laten registreren.

Als je de pandakte persoonlijk afgeeft voor registratie, dan is de dag waarop je de pandakte afgeeft de dag van registratie (en dus de dag waarop het pandrecht ontstaat). Als je de pandakte per post opstuurt of door een koerier laat bezorgen, dan is de dag van registratie de dag waarop de Belastingdienst de akte ontvangt. Het is niet mogelijk om pandaktes voor registratie te mailen. Het pandrecht ontstaat pas als de pandakte is geregistreerd.

Je mag niet afspreken dat het pandrecht al bij ondertekening tot stand komt of dat voor het ontstaan van het pandrecht geen registratie nodig is.

Geregistreerde gegevens

Welke gegevens registreert de Belastingdienst dan eigenlijk? Dat zijn:

  • Soort akte;
  • Datum waarop de akte rechtsgeldig is geworden;
  • Naam en adresgegevens van ten minste een van de partijen die in de akte voorkomen;
  • Aantal bladen;
  • Aantal exemplaren, als u meer exemplaren van 1 akte aanbiedt;
  • Als die er zijn: het aantal annexen (bijlagen);
  • Als die er zijn: het aantal renvooien (wijzigingen of toevoegingen in de tekst van de pandakte);
  • Of een akte is ondertekend.

Registratie niet altijd vereist

Registratie van de pandakte is niet verplicht als de pandakte een notariële akte is. Het registratievereiste geldt namelijk alleen voor pandaktes die onderhandse aktes zijn, dus pandaktes die niet door de notaris zijn opgemaakt.

Op onze website vind je 13 verschillende pandaktes. Verder hebben we nog een artikel geschreven over hoe je pandaktes moet registreren.