Arbeidsrecht

Mag concurrentiebeding altijd in arbeidsovereenkomst?

Concurrentiebeding altijd toegestaan?

 
Nee je mag niet altijd niet altijd een concurrentiebeding opnemen in elke arbeidsovereenkomst. Dat mag namelijk alleen als er is voldaan aan drie voorwaarden:
1. Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
2. Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen;
3. De werknemer is meerderjarige werknemer.

Concurrentiebeding opnemen in arbeidsovereenkomst

Zekerheid

Mag je altijd een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst?
Voor werkgevers is het vaak belangrijk dat concurrenten niet kunnen profiteren van de kennis en ervaring van een werknemer. Daarom staat er in een arbeidsovereenkomst vaak een concurrentiebeding. Maar mag je dat zomaar in elke arbeidsovereenkomst zetten? Welke regels gelden er voor het opnemen van een dergelijk beding?

Voorwaarden voor opnemen concurrentiebeding

In Nederland geldt de contractsvrijheid. Je mag samen van alles overeenkomen, maar dat mag niet in strijd zijn met de wet. Sommige afspraken of bedingen hebben een eigen wettelijke regeling. Daar mag je meestal niet van afwijken.

Het concurrentiebeding bevat een dergelijke eigen bepaling in de wet, namelijk in artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek. Daaruit volgt dat je niet altijd een zo’n beding mag opnemen in elke arbeidsovereenkomst. Je mag namelijk alleen een concurrentiebeding opnemen als er is voldaan aan deze drie voorwaarden:

  1. Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
  2. Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen en
  3. De arbeidsovereenkomst is gesloten met een meerderjarige werknemer.

Dat betekent dus ook dat je geen bepaling over de concurrentie kan opnemen in een tijdelijk contract. Dat is niet toegestaan sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 januari 2015.

Ook moet het concurrentiebeding altijd schriftelijk zijn opgenomen. Op de site tref je een model aan die je kan toevoegen aan een bestaande arbeidsovereenkomst.

Concurrentie en een tijdelijk contract

Soms kan je in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel een concurrentiebeding opnemen. Dat kan namelijk als uit de schriftelijke motivering blijkt dat dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. De werkgever moet die noodzakelijkheid en het belang kunnen aantonen.

Ook moet de motivatie in de arbeidsovereenkomst staan en dus al zijn gegeven bij het sluiten van de overeenkomst. Als die motivatie ontbreekt, dan is het beding niet geldig (nietig). De werkgever kan nu geen beroep doen op dit deel van het arbeidscontract, het heeft geen werking.

Er kan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen als de werknemer hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie zal opdoen (zoals klantenlijsten, prijslijsten, leveranciersgegevens en know how), waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent van de werkgever.

Terug naar overzicht