Weblog

Schenken van geld of goederen

Wat van jou is kan je weggeven. Je mag zelf bepalen hoe je dat doet, met of zonder contract. Een contract kan achteraf handig zijn, omdat dan duidelijk is dat het een schenking was en welke voorwaarden je er aan stelde. Het kan zijn dat er schenkbelasting betaald moet worden.

Hoe kan ik geld schenken?

De hoofdregel is dat je alles kan weggeven. Voor de ontvanger kan een gift inkomen of zelfs vermogen zijn waarover belasting moet worden betaald. Er bestaan fiscale vrijstellingen. Dat zijn bedragen die je dus kunt schenken zonder dat er belasting over moet worden betaald. In plaats van geld kun je ook goederen (spullen) weggeven.

Overeenkomst voor schenking

Maak een overeenkomst om duidelijk te maken dat je het geld of de spullen hebt geschonken. Zo is dankzij een contract achteraf duidelijk dat het geen lening was. Je kunt dan ook regelen hoe je betaalt, wat jouw voorwaarden zijn en dergelijke. Het is ook een bewijs voor de Belastingdienst.

Een schenking is een tweezijdige handeling. De schenker geeft en de ontvanger ontvangt. Dat laatste moet bij een overeenkomst ook gebeuren. Mensen hoeven een schenking niet te aanvaarden. Ze kunnen daar verschillende redenen voor hebben. Bijvoorbeeld omdat ze de voorwaarden niet fijn vinden, of omdat ze fiscaal dat niet willen. Daarom moet je een schenkingsovereenkomst ook door de schenker en de begunstigde laten tekenen.

Keuze uit diverse modelovereenkomsten

Voorwaarden bij de schenking

Je kunt voorwaarden aan de schenking meegeven. Zo kun je bepalen dat jouw schenking alleen voor jouw kind is en niet voor diens partner. Je bepaalt dan dat de gift geen onderdeel uit gaat maken van een mogelijke gemeenschappelijke boedel.

Je kunt ook bepalen dat de gift een voorschot op de erfenis is. Een variant is dat je het geld geeft in de vorm van een lening die niet hoeft te worden terugbetaald. Deze lening verreken je dan later met de erfenis. Ook voor deze lening hebben we een voorschot op de erfenis.

Schenken na overlijden

Je kunt in een testament bepalen wie je erfgenamen worden. Je kunt ook een geldbedrag of bepaalde goederen nalaten. We noemen dat een legaat. Een legaat kan aan een persoon of instelling worden nagelaten. Dat bedrag gaat dan eerst uit jouw erfenis. De rest van de erfenis wordt alsnog onder je erfgenamen verdeeld. Een legaat kun je alleen opmaken bij de notaris. Je kunt ook een legaat maken zonder dat je een testament hebt. Dan is het een aanvulling op het wettelijk erfrecht.

Schenken op papier

Geld geven dat je niet cash beschikbaar hebt. Een bijzonder vorm van schenken is die waarbij je geld weggeeft, zonder dat je dat voorhanden hebt. Bijvoorbeeld omdat je het geld hebt belegd in je huis of aandelen. Je geeft dan geld op papier aan bijvoorbeeld je kinderen. Dat noemen we “schenken op papier”. Vervolgens leen je het bedrag weer terug. Je moet dan wel rente betalen over dat geld dat je aan je kinderen hebt geschonken. Voor deze vorm van schenking is een notariële akte noodzakelijk.

Terug naar overzicht