Financieel, Familierecht

Schenken van geld of goederen

Hoe kan ik geld schenken?

Wat van jou is kan je weggeven. Je mag zelf bepalen hoe je dat doet, met of zonder contract. Een contract kan achteraf handig zijn omdat dan duidelijk is dat het een schenking was en welke voorwaarden je er aan stelde. Het kan zijn dat er belasting betaald moet worden over een schenking.

Wat van jou is kun je weggeven

geld geven

De hoofdregel is dat je alles kan weggeven. Voor de ontvanger kan een gift inkomen of zelfs vermogen zijn waarover belasting moet worden betaald. Er bestaan fiscale vrijstellingen, bedragen die je dus kunt schenken zonder dat er belasting over moet worden betaald. Je kan in plaats van geld ook goederen (spullen) weggeven.

Overeenkomst voor schenking

Maak een overeenkomst om duidelijk te maken dat je het geld of de spullen hebt geschonken.
Zo is dankzij een contract achteraf duidelijk dat het geen lening was. Je kunt dan ook regelen hoe je betaalt, wat jouw voorwaarden zijn en dergelijke. Het schenkingscontract is ook een bewijs voor de belastingdienst.
Een schenking is een tweezijdige handeling. De schenker geeft, de ontvanger ontvangt. Dat laatste moet bij een overeenkomst ook gebeuren. Mensen hoeven een schenking niet te aanvaarden. Ze kunnen daar verschillende redenen voor hebben. Bijvoorbeeld omdat ze de voorwaarden niet fijn vinden, of omdat ze fiscaal dat niet willen. Daarom moet je een schenkingsovereenkomst ook door de schenker en de begunstigde laten tekenen.

Wij hebben diverse modelovereenkomsten voor schenking voor jou

Voor de forse schenking van ruim € 100.000  kun je ook de app gebruiken op DoeHetZelfNotaris. Die helpt je helemaal bij het invullen. Aan het einde kies je dan of de overeenkomst zelf wil afmaken, of dat je die nog door een notaris wilt laten beoordelen.

Voorwaarden bij de schenking

Je kunt voorwaarden aan de schenking meegeven. Zo kun je bepalen dat jouw schenking alleen voor jouw kind is en niet voor diens partner. Je bepaalt dan dat de gift geen onderdeel uit gaat maken van een mogelijke gemeenschappelijke boedel.
Je kunt ook bepalen dat de gift een voorschot op de erfenis is. Een variant is dat je het geld geeft in de vorm van een lening die niet hoeft te worden terugbetaald. Deze lening verreken je dan later met de erfenis. Ook voor deze lening hebben we een overeenkomst voorschot op de erfenis.

Vrijstellingen van schenkbelasting

De Belastingdienst kent verschillende vrijstellingen voor het betalen van schenkbelasting. Wij publiceren de vrijstelling en tarieven schenkbelasting op onze zustersite doehetzelfnotaris.nl.

Schenken na je dood met een legaat

Je kunt in een testament bepalen wie je erfgenamen worden. Je kan ook een geldbedrag of bepaalde goederen nalaten. We noemen dat een legaat. Een legaat kan aan een persoon of een instelling worden nagelaten. Bijvoorbeeld je laat een bedrag na aan de Stichting Gered Gereedschap. Dat bedrag gaat dan eerst uit jouw erfenis. De rest van de erfenis wordt alsnog onder je erfgenamen verdeeld.
Een legaat kan je alleen opmaken bij de notaris. Een legaat maak je snel en goedkoop bij DoeHetZelfNotaris.nl. Je kan ook een legaat maken zonder dat je een testament hebt. Dan is het legaat een aanvulling op het wettelijk erfrecht.

Geen liquide middelen, schenken op papier

doehetzelfnotaris

Geld geven dat je niet cash beschikbaar hebt.
Een bijzonder vorm van schenken is die waarbij je geld weggeeft, zonder dat je dat voorhanden hebt. Bijvoorbeeld omdat je het geld hebt belegd in je huis of aandelen. Je geeft dan geld op papier aan bijvoorbeeld je kinderen. Dat noemen we “schenken op papier”. Vervolgens leen je het bedrag weer terug. Je moet dan wel rente betalen over dat geld dat je aan je kinderen hebt geschonken. Voor deze vorm van schenking is een notariële akte noodzakelijk.
Een dergelijke akte kun je zelf voorbereiden op DoeHetZelfNotaris.nl

Meer informatie

de site van De Belastingdienst.

Terug naar overzicht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.