Financieel recht

Geld (uit)lenen

Wat is belangrijk als je geld aan een ander of zelf wilt lenen? Leg altijd vast hoeveel je (uit)leent en welke rente je in rekening brengt. Zorg eventueel voor extra zekerheden als er niet volgens afspraak afgelost wordt. Spreek ook een redelijke rente af, anders is het mogelijk dat de Belastingdienst het als schenking ziet. Lees verder voor uitleg.

Geld lenen

Je wilt geld lenen of juist uitlenen. Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt. Een geldlening bij een bank is het bekendst, maar er zijn ook andere manieren. Je kunt:

  • Geld lenen tussen privépersonen;
  • Lenen van je werkgever;
  • Geld lenen tussen privé en BV;
  • Leningen tussen BV’s onderling afsluiten.

Al deze afspraken leg je vast in een onderhandse leningsovereenkomst. Daar heb je geen notaris voor nodig en kun je zelf met behulp van onze leencontracten opstellen.

Kies het juiste contract

Het is soms lastig te beoordelen welk type leningsovereenkomst het best bij je past. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste modelcontracten met een korte uitleg.

Lening Toelichting
1. Leningsovereenkomst Familie Jullie lenen onderling geld aan elkaar, dus als privépersonen. Deze overeenkomst gebruik je voor familie, vrienden en bekenden.
2. Voorschot op Erfenis Je verstrekt een lening aan een erfgenaam. Deze overeenkomst is hetzelfde als nr. 1, maar bevat aanvullende afspraken over dat het een voorschot op de erfenis betreft.
3. Leningsovereenkomst Werknemer Je leent geld van jouw werkgever. Werkgevers bieden vaak de mogelijkheid geld te lenen. Door de aflossingen in te houden op het loon lopen zij een relatief gering risico.
4. Leningsovereenkomst BV Je leent geld van jouw eigen bv. Jouw bedrijf heeft een behoorlijke kaspositie en je wilt het geld bijv. gebruiken voor de aankoop van een huis. De fiscus eist in dat geval een overeenkomst met de directeur-grootaandeelhouder.
5. Leningsovereenkomst DGA Je verstrekt een lening aan jouw bv. Je bent directeur-grootaandeelhouder en jouw bedrijf heeft (tijdelijk) geld nodig. In plaats van een storting in het kapitaal kun je het geld ook uitlenen. Ook hier eist de fiscus een contract.
6. Leningsovereenkomst tussen BV's De ene BV leent geld aan de andere BV. Je noemt dit ook wel een intercompany lening. Deze situatie komt veel voor binnen een concern. De holding leent geld aan de werkmaatschappij of andersom. Ook bij deze leningen moet rente betaald worden en eist de fiscus een overeenkomst.
7. Converteerbare Leningsovereenkomst Een geldschieter leent geld aan een BV met het recht hier later aandelen voor terug te krijgen.
8. Achtergestelde Leningsovereenkomst Je leent geld aan een startende ondernemer om een bedrijf te starten. Deze leningen hebben een apart fiscaal regime.
9. Rekening courant overeenkomst Een doorlopende lening tussen de DGA en zijn BV, een zogeheten rekening-courant verhouding. De belastingdienst wil dat je hiervoor een overeenkomst sluit.

Rente op een lening

Voor het gebruik van andermans geld moet je betalen. Dat noemen we rente. De hoogte van de rente bepaal je in onderling overleg, hoewel de uitlener meestal de meeste macht heeft. De rente moet je opnemen in een contract.

Hier lees je wat een redelijke rente voor familie en vrienden is. En hier lees je wat een redelijke zakelijke rente is. Bij een consumptief krediet, waar je als particulier geld leent van een bank (of andere geldverstrekker) is er een maximale rente. Dat maximum is vastgesteld om te voorkomen dat mensen extreem veel rente moeten betalen. Het is nog steeds een fors percentage dat op jaarbasis op max. 10% uitkomt. Bekijk ook dit artikel op rijksoverheid.nl.

Zekerheden via verpanding of borg

Als je geld hebt uitgeleend wil je dat natuurlijk graag terug. Je kunt extra zekerheden inbouwen door naast de overeenkomst van geldlening ook een aparte overeenkomst te sluiten voor het verkrijgen van extra zekerheden. In een apart artikel staan de mogelijkheden voor extra zekerheden uitgelegd.

Zekerheden via hypotheek

Indien de lening is bedoeld voor de aanschaf van een huis kun je een extra zekerheid inbouwen met een hypotheekrecht. Met een positieve/negatieve hypotheekverklaring spreek je af dat de lener geen (extra) hypotheek mag nemen. Je kunt ook afspreken dat de lener op jouw eerste verzoek meewerkt om jou een hypotheek te geven. Door deze verklaring zal de leningsovereenkomst voor De Belastingdienst gelden als hypothecaire lening.

Op een andere manier afbetalen

Als je niet betaald krijgt kun je ook besluiten de lening op te heffen. Dat kan ook omdat je geen prijs stelt op de betalingen. Daar is ook fiscaal een voordeel aan. Heb je geld uitgeleend aan iemand, dan hoort dat tot je bezittingen in box 3. Geef je formeel aan dat er niet meer afgelost gaat worden, dan is er ook geen bezit meer.

Afronden van de lening

Is de lening helemaal afgelost? Is er niets meer te vorderen, dan kun je een verklaring afgeven dat er op grond van de overeenkomst niets meer te vorderen is. Dit heet juridisch een finale kwijting.