Stichting en vereniging

Vereniging oprichten

Hoe richt ik een vereniging op?

Een informele vereniging kan je zelf oprichten, een formele vereniging richt je op bij de notaris.

Je wilt een vereniging oprichten?
Er zijn twee soorten verenigingen in Nederland. De formele vereniging en de informele vereniging. Een formele vereniging oprichten kan in Nederland uitsluitend via de notaris. Je kan wel veel zelf doen en daarmee op de kosten besparen. We hebben hier geen model statuten op de site staan. Het is duurder om met je eigen statuten naar een notaris te gaan dan om de notaris zijn eigen model te laten gebruiken. Bij het model van een ander moet de notaris namelijk het hele document controleren. Bij zijn eigen model is alles bekend.
Een informele vereniging kan je zelf oprichten. Dat kan je zelf doen. Er zijn geen formele vereisten aan de statuten van een informele vereniging. Wil je later overstappen naar een formele vereniging dan kan dat ook.

Wat is het verschil tussen een formele en informele vereniging

De formele vereniging is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat die vereniging zelfstandig mee kan doen aan het economisch verkeer. De formele vereniging is zelf aansprakelijk. Bij een informele vereniging zijn de bestuurders aansprakelijk.
Als er dus risico’s zijn aan de activiteiten van je vereniging, dan kan je maar beter een formele vereniging oprichten. Juristen zien vaak risico’s, dus ik noem er ook een paar. Een personeelsvereniging is aansprakelijk voor ongelukken tijdens een uitstapje. Een speeltuinvereniging is aansprakelijk voor ongelukken in de speeltuin en ook op de buurt-barbeque. Een carnavalsvereniging is aansprakelijk als er iemand van een wagen valt. In al die zaken wil je toch liever niet naar je eigen verzekering gaan. Het is trouwens maar de vraag of die deze aansprakelijkheid dan zal dekken.

Wat moet je regelen voor een vereniging?

In het algemeen is het verstandig om beperkte statuten te hebben. Daarnaast kan je dan een Huishoudelijk reglement opstellen. Dat is flexibeler omdat je het huishoudelijk reglement kan aanpassen zonder langs de notaris te moeten. De hoofdlijnen van de organisatie van de vereniging staan in de statuten, de uitwerking staat in het huishoudelijk reglement.

Je kan ook andere delen van jullie interne organisatie verder uitwerken in eigen regelingen. Bijvoorbeeld als je veel met sponsoren werkt in een sponsorregeling en een sponsorovereenkomst. Een eerste regeling die wilt maken is vermoedelijk een declaratieregeling, waarin je regelt hoe bestuur en vrijwilligers hun declaraties kunnen indienen.
Als de vereniging groter wordt dan heb je misschien te maken met vrijwilligers of zelfs een directeur en personeel. Ook dan heb je contracten nodig, zoals een vrijwilligersovereenkomst. Vergeet op dat moment ook niet goed te kijken naar de verzekeringen.
Als je alles goed wilt regelen heb je dus straks na oprichting van de vereniging een pakket aan contracten nodig. Wij hebben de belangrijkste overeenkomsten bij elkaar gebundeld en voor een vaste prijs beschikbaar.

Praktische zaken na oprichting vereniging

De notaris zal een formele vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Je krijgt dan een elektronisch uittreksel uit het handelsregister van de KvK. Daarmee kan je dan een bankrekening openen. Je krijgt een rekening van de KvK voor eenmalige administratiekosten.
Heb je gekozen voor een informele vereniging? Dan kan je die ook inschrijven bij de KvK, het hoeft dus niet.

Je kan een bankrekening openen, maar dat zal op naam van een bestuurslid moeten. Daarbij dan de toevoeging: handelend voor vereniging X. De bank zal ook een verenigingsverklaring willen, daarin verklaren de bestuursleden dat ze allemaal aansprakelijk zijn richting de bank.

Vereniging of een stichting?

Moet je een vereniging of een stichting oprichten? Dat hangt van een aantal zaken af. Bij een vereniging zijn de leden de baas. Zij bepalen het beleid en kiezen het bestuur. Bij een stichting is het bestuur de baas. Zij bepalen zelf wie er in het bestuur komt. Een vereniging heeft meer verbinding met de leden.
Er is geen eenduidige regel te geven, zo is Natuurmonumenten een vereniging.
Het KWF is dan weer een stichting.

stichting of vereniging oprichten

Verening oprichten

doehetzelfnotaris

Het oprichten van een formele vereniging doe je zelf en goedkoop via onze zustersite DoeHetZelfNotaris.nl. Uiteindelijk moet de akte voor oprichting van een formele vereniging opgesteld door een notaris.
Een informele vereniging kan je ook oprichten bij DoeHetZelfNotaris. Met behulp van een handig vragenformulier maak je op die manier zelf statuten die je kan gebruiken voor je vereniging. Ze zijn uitgebreid en goed, dat is handig als je later je vereniging wilt formaliseren.

Terug naar overzicht