Stichting en vereniging

Stichting oprichten

Hoe richt ik een stichting op?

Een stichting oprichten kan in Nederland uitsluitend via de notaris. Je kan wel veel zelf doen en daarmee op de kosten besparen.

Je wilt een stichting oprichten?
We hebben hier geen model statuten op de site staan. Het is duurder om met je eigen statuten naar een notaris te gaan dan om de notaris zijn eigen model te laten gebruiken. Bij het model van een ander moet de notaris namelijk het hele document controleren. Bij zijn eigen model is alles bekend.

Wat moet je regelen voor een stichting?

In het algemeen is het verstandig om beperkte statuten te hebben. Daarnaast kan je dan een Huishoudelijk reglement opstellen. Dat is flexibeler omdat je het huishoudelijk reglement kan aanpassen zonder langs de notaris te moeten. De hoofdlijnen van de organisatie van de stichting staan in de statuten, de uitwerking staat in het huishoudelijk reglement.

Je kan ook andere delen van jullie interne organisatie verder uitwerken in eigen regelingen. Bijvoorbeeld als je veel met sponsoren werkt in een sponsorregeling en een sponsorovereenkomst. Een eerste regeling die wilt maken is vermoedelijk een declaratieregeling, waarin je regelt hoe bestuur en vrijwilligers hun declaraties kunnen indienen.
Als de stichting groter wordt dan heb je misschien te maken met vrijwilligers of zelfs een directeur en personeel. Ook dan heb je contracten nodig, zoals een vrijwilligersovereenkomst. Vergeet op dat moment ook niet goed te kijken naar de verzekeringen.
Als je alles goed wilt regelen heb je dus straks na oprichting van de stichting een pakket aan contracten nodig. Wij hebben de belangrijkste overeenkomsten bij elkaar gebundeld en voor een vaste prijs beschikbaar.

Praktische zaken na oprichting stichting

De notaris zal de stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Je krijgt dan een elektronisch uittreksel uit het handelsregister van de KvK. Daarmee kan je dan een bankrekening openen. Je krijgt een rekening van de KvK voor eenmalige administratiekosten.
Het is altijd verstandig om als bestuur een beleidsplan te maken. Daarin beschrijf je de plannen voor de komende jaren. Op basis daarvan schat je de uitgaven in en ga je op zoek naar inkomsten. Nu komen ook vragen aan de orde als: willen we de ANBI status aanvragen.

Vereniging of een stichting?

Moet je een vereniging of een stichting oprichten? Dat hangt van een aantal zaken af. Bij een vereniging zijn de leden de baas. Zij bepalen het beleid en kiezen het bestuur. Bij een stichting is het bestuur de baas. Zij bepalen zelf wie er in het bestuur komt. Een vereniging heeft meer verbinding met de leden.
Er is geen eenduidige regel te geven, zo is Natuurmonumenten een vereniging.
Het KWF is dan weer een stichting.

stichting of vereniging oprichten

Stichting oprichten

doehetzelfnotaris

Het oprichten van een stichting doe je zelf en goedkoop via onze zustersite DoeHetZelfNotaris.nl. Uiteindelijk moet de akte voor oprichting van een stichting opgesteld door een notaris.

Terug naar overzicht