Sommatie

Een sommatie is een mededeling waarin je eist dat jouw contractspartij zijn of haar afspraak of verplichting nakomt. Bijvoorbeeld om een factuur te betalen of om afgesproken werkzaamheden (alsnog goed) uit te voeren. Juridisch heet dat een ingebrekestelling. Zie ook aanmaning.

Voor recht op schadevergoeding of ontbinding van het contract heb je eerst een sommatie of ingebrekestelling nodig. In dit artikel kun je het stappenplan om een vordering betaal te krijgen innen lezen.

Debiteuren Compleet Bundel

 25,00 excl. btw