Boekhouding

Stappenplan: vordering betaald krijgen

Het komt helaas vaak voor dat iemand zijn factuur niet betaalt. Een vordering betaald krijgen vergt inspanning als een debiteur niet vrijwillig wil betalen. Dan moet je namelijk zelf achter de betaling aan. Daarvoor kan je een incassobureau inschakelen, maar je kunt het ook zelf doen. Bekijk welke stappen je als schuldeiser moet nemen?

Betaald krijgen

Stap 1: Stel vordering vast

Het is heel vanzelfsprekend, maar stel uiteraard eerst dat je een vordering hebt, op wie en hoe hoog die vordering is. Dan weet je bij wie je moet aankloppen voor betaling. Soms kan een check in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel of het Centraal Insolventieregister handig zijn. Daar kan je informatie van jouw debiteur of schuldenaar vinden. Bijvoorbeeld ook of die inmiddels niet al failliet is gegaan.

Wie is jouw contractspartij? Is de betaling opeisbaar? Moest er al betaald worden en is de betaling te laat? Is een fatale betalingstermijn overschreden? Heeft de debiteur het openstaande bedrag verrekend met jouw schuld aan hem of haar? Controleer aan de hand van de afspraken of het contract eerst of je (nog) een opeisbare vordering hebt.

Stap 2: Betalingsherinnering

Je kunt ervoor kiezen om eerst een betalingsherinnering te sturen. Dit is niet wettelijk verplicht, maar wel klantvriendelijk en komt een (langdurigere) relatie en jouw bedrijfsimago ten goede. In het normale handelsverkeer, vooral met consumenten, is het standaard om te werken met één of meerdere schriftelijke betalingsherinneringen.

Stap 3: Aanmaning of ingebrekestelling

Als de herinneringen niet helpen, kun je nog een derde herinnering sturen. Je kunt ook meteen een schriftelijke aanmaning sturen. Dat heet juridisch een ingebrekestelling. Normaal gesproken stel je een termijn van 14 dagen in om alsnog te betalen. Als die termijn verloopt, dan is de debiteur in verzuim. Vanaf dat moment kun je ook wettelijke rente en incassokosten in rekening gaan brengen. Houd je hierbij wel aan de maximum bedragen.

Debiteuren Compleet Bundel

 25,00 excl. btw

Stap 4: Dagvaarden

Als vrijwillige betaling nog steeds uitblijft, kan je kiezen voor het dagvaarden van de debiteur. Maar soms helpt de aankondiging van een dagvaarding samen met een conceptdagvaarding ook. Daarnaast mag je ook een (dreiging van een) faillissementsverzoek gebruiken als incassomiddel.

Maar als ook dat niet helpt en je wilt toch nog betaald krijgen, dan heb je toch een zwaarder pressiemiddel nodig. Een dagvaarding is zo’n middel. Daarmee eis je bij de rechter een veroordeling tot betaling. In de dagvaarding onderbouw je jouw eis, zoveel mogelijk met bewijsmiddelen. Is jouw vordering lager dan € 25.000? Dan mag je de procedure zelf – dus zonder advocaat –  bij de kantonrechter doen.

Een alternatief is het aanspreken van de borg. Dat kan uiteraard alleen als er een borgstellingsovereenkomst is afgegeven. Heb je tot zekerheid van voldoening van de vordering een pandrecht of hypotheekrecht? Dan kan via het uitoefenen van die rechten jouw vordering betaald krijgen. Zonder dagvaarding of rechter. Voor parate executie heb je namelijk geen uitspraak van de rechter nodig.

Stap 5: Tenuitvoerlegging of executeren

Een veroordeling levert een executoriale titel op. Daarmee kan je de veroordeling tenuitvoerleggen. Oftewel betaling afdwingen en eventueel beslag laten leggen op eigendommen van de debiteur. Bijvoorbeeld beslag op voertuigen of een bankrekening. Als er dan nog niet wordt betaald, kan je de spullen waarop beslag is gelegd executoriaal laten verkopen of het geld op de bankrekening laten overmaken. Op die manier krijg je alsnog jouw vordering betaald.

Laatste adviezen

Natuurlijk is elke situatie anders. Soms heeft een betalingsherinnering bijvoorbeeld geen nut en zou je meteen een ingebrekestelling kunnen sturen. Maar meteen dagvaarden verdient vaak niet de voorkeur. Het gaat er bij incasso namelijk om efficiënt en effectief jouw vordering te innen.

Let er ook goed op of je zekerheden hebt geregeld voor jouw vordering. Zoals een borgstelling, pand- of hypotheekrecht. Daarmee kan je een dagvaardingsprocedure voorkomen.