Aandeel

Een aandeel in een rechtspersoon is een deel van de eigendom van die rechtspersoon. In Nederland kan je aandelen bezitten in een BV of een NV.
De aandeelhouders nemen samen besluiten op een aandeelhoudersvergadering. Een aandeel geeft recht op een deel van de winst, het zogenaamde dividend.
De bezitter van een aandeel noemen we aandeelhouder. Sommige aandelen worden openbaar verhandeld op de aandelenbeurs. Aandelen in een BV zijn slechts beperkt verhandelbaar.