Afvloeiingsregeling

Een afvloeiingsregeling is een vergoeding die je aan een werknemer betaalt in geval van ontslag. Tegenwoordig heet dat meestal een transitievergoeding.

Het gaat om een bedrag om de gevolgen van het ontslag te verzachten. In de wet staat niet exact hoe hoog zo’n schadevergoeding moet zijn. Dat hangt van de verschillende factoren en de aard van het geschil af. Vaak maakt een afvloeiingsregeling deel uit van een sociaal plan.