Codicil

In een codicil regel je zelf de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe je de complete erfenis wil verdelen, maar om meer praktische zaken. Het belang van een schriftelijk stuk is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Formeel moet een codicil met de hand geschreven zijn.

In een codicil regel je ook hoe je wil dat de uitvaart eruit gaat zien. Denk aan of je begraven wil worden of gecremeerd, wat voor muziek, hoe je het verder vorm wilt geven.

Je kan in een codicil ook bepaalde goederen aan mensen nalaten. Bijvoorbeeld een sieraad, horloge, klok of ander stuk uit jouw inboedel. Doe dat zo duidelijk mogelijk, dus liefst met een foto. Het codicil wordt eerst uitgevoerd. Het gaat dus voor een eventueel testament. Dus laat je de gouden ring na aan de buurvrouw, dan gaat dat voor op de erfenis aan de kinderen.