Medehuurder

Een medehuurder is iemand met wie je een woning deelt. Je noemt dat medehuurderschap. Er zijn twee soorten. Namelijk contractuele en wettelijke medehuurders. De contractuele of samenhuurder is iemand die als huurder in de huurovereenkomst woonruimte staat.

Daarnaast heb je de wettelijke, zoals de echtgenoot of geregistreerd partner. Zolang deze op hetzelfde adres als de huurder woont, is die automatisch medehuurder, ook als die niet in het huurcontract staat. Dit lees je terug in artikel 7:266 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij maakt het niet of het contract voor dan wel na het aangaan van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap is gesloten.

Voor medehuurderschap met anderen is instemming van de verhuurder vereist. De mogelijkheid om het contract op twee namen te krijgen heeft tot doel om de positie van de samenwonende partner te versterken. Als de huurder overlijdt of hoeft de partner namelijk niet te vertrekken. Hij of zij heeft immers een zelfstandig recht om de woning te blijven huren. Als je alleen huurt en iemand wil bij je intrekken kun je met deze voorbeeldbrief een verzoek tot medehuurder worden indienen.