Medehuurder

Een medehuurder is iemand met wie je een woning deelt. Je noemt dat medehuurderschap. Er zijn twee soorten. Namelijk contractuele en wettelijke medehuurders. Een contractuele medehuurder of samenhuurder is iemand die als huurder in het huurcontract staat. Daarnaast heb je de wettelijke medehuurder.

De echtgenoot of geregistreerde partner is automatisch medehuurder. Zolang deze op hetzelfde adres als de huurder woont. Dit lees je terug in artikel 7:266 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij maakt het niet of het huurcontract voor dan wel na het aangaan van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap is gesloten.

Voor medehuurderschap met anderen is instemming van de verhuurder vereist. De mogelijkheid om het contract op twee namen te krijgen heeft tot doel om de positie van je samenwonende partner te versterken. Als de huurder overlijdt of vertrekt hoeft de medehuurder namelijk niet te vertrekken. Hij of zij heeft immers een zelfstandig recht om de woning te blijven huren.

Als je alleen huurt en iemand wil bij je intrekken kun je een verzoek tot medehuurderschap indienen.