Faillissementsregister (Centraal Insolventieregister)

Het faillissementsregister is het openbare en online register waarin informatie staat over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Het register bevat alleen gegevens over faillissementen die na 1 januari 2005 zijn gepubliceerd. De officiële benaming is het Centraal Insolventieregister (CIR). Als je zaken doet met anderen, kan je dit register dus gebruiken ter controle. Daarnaast kan je ook het Handelsregister van de Kamer van Koophandel raadplegen.

Het register is te vinden op rechtspraak.nl en kan kosteloos worden ingezien. Tegen betaling kan je bij de rechtbank die het faillissement heeft behandeld een uittreksel opvragen.