Algemene Verordening Gegevensverwerking AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking AVG

Home » Woordenboek » Algemene Verordening Gegevensverwerking AVG
8.0

Betekenis Algemene Verordening Gegevensverwerking AVG

De AVG zoals de Algemene Verordening Gegevensverwerking beter bekend is, bevat regels die de privacy van mensen moet beschermen. Belangrijkste doel is dat organisaties zich bewust zijn van de vraag waarom zij persoonsgegevens bewaren en of dit noodzakelijk is. De burger heeft recht op inzage van de gegevens die verzameld zijn en kan ook vragen deze te verwijderen. De organisaties moeten interne regels opstellen waarom en hoe zij gegevens verzamelen. Ze moeten dat ook zoveel mogelijk beperken en uitleggen.
Het toezicht op de naleving van deze regels is in handen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afkorting van Algemene Verordening Gegevensverwerking AVG is AVG.
0
Je winkelwagen