Dividend

Dividend is een winstuitkering. Als een onderneming met aandeelhouders, zoals een BV winst maakt, kan zij die uitkeren aan haar aandeelhouders. Over dividend moet je dividendbelasting betalen.

Jaarlijks stellen de aandeelhouders op de jaarvergadering de dividenduitkering vast. Zij doen dat bij de vaststelling van de jaarrekening op de AvA. De tarieven voor de dividendbelasting wijzigen jaarlijks.