Weblog

Kan ik bezwaar maken tegen mijn OZB aanslag?

“Hoe maak ik bezwaar tegen OZB?” Je kunt bezwaar maken tegen een OZB aanslag die je van de gemeente hebt ontvangen. Het bezwaar moet je binnen zes weken na de aanslag indienen bij de gemeente.  Je kan bezwaar maken tegen de waarde van je huis of tegen formele fouten in de aanslag.

Bezwaar tegen OZB

Je hebt van de gemeente een OZB aanslag ontvangen. De onroerendezaakbelasting (OZB) is volgens jou te hoog, de WOZ waarde van het object is onjuist getaxeerd in jouw ogen. Het kan ook zijn dat je formele bezwaren hebt, zoals dat je niet het hele jaar de eigenaar was, maar wel een aanslag voor een jaar ontving. De vaststelling van de WOZ waarde en de daarop gebaseerde OZB aanslag is een besluit van de gemeente.

Tegen dat besluit kan je bezwaar maken als je het er niet mee eens bent. Als je bezwaar maakt tegen de vastgestelde WOZ waarde dan maak je automatisch bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB). Een gegrond bezwaar kan tot gevolg hebben dat de belastingaanslag wordt aangepast.

Bezwaarschrift OZB

Gebruik voor het maken van bezwaar ons model bezwaarschrift WOZ-waarde. Heb je een OZB aanslag gekregen terwijl je geen eigenaar bent van de onroerende zaak? Gebruik dan ons model bezwaarschrift geen eigendom woning.

Bezwaartermijn

Let op: Het bezwaar moet binnen zes weken na de aanslag worden ingediend. Je begint voor de zes weken termijn te tellen vanaf de datum die op de aanslag staat vermeld. Doe je dat niet op tijd, dan zal de gemeente jouw bezwaar in principe niet meer behandelen.

Vergoeding

Als je in het gelijk gesteld bent, dan heb je recht op een vergoeding van de kosten die je hebt moeten maken. Op deze vergoeding draaien de commerciële bureaus die voor jou bezwaar willen maken. In onze modellen vraag jij de vergoeding. Het is niet veel, maar je kan er leuk van uit eten.

Beroep na bezwaar

Ben je het niet eens met het besluit van de gemeente op jouw bezwaarschrift? Dan kan je beroep instellen bij de rechter. Dit beroep dient binnen zes weken na de beslissing van gemeente ingediend te worden. De rechter kan de waarde van het onroerend goed dan lager vaststellen. Gebruik voor het instellen van beroep onze beroepschrift OZB.