Arbeidsrecht

Stageovereenkomst achteraf arbeidsovereenkomst?

Stageovereenkomst achteraf arbeidsovereenkomst?

Wat als een stageovereenkomst achteraf een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn? Een belangrijk gevolg hiervan is dat de stagiair recht heeft op het minimumloon en andere werknemersrechten. Dit recht is met terugwerkende kracht, dus vanaf het begin van het dienstverband.

Stage- vs. Arbeidsovereenkomst

Als je met een stagiair een overeenkomst sluit, dan ga je ervan uit dat dit een stageovereenkomst is en juist niet een arbeidsovereenkomst. Je neemt de scholier of student immers aan als stagiair en niet als werknemer. Soms moet de stageovereenkomst achteraf toch worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Wat zijn daar de gevolgen van en hoe kan je dit voorkomen?

Wat is een stage?

Bij een stage staat het leren (onder begeleiding) in het kader van een opleiding centraal. Dat moet duidelijk uit de stageactiviteiten en overeenkomst blijken. Het leerkarakter moet dus overheersen en niet de loonvormende arbeid. Daarvan is sprake als de ‘werkzaamheden’ in hoofdzaak zijn gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de student.

De stagiair mag niet als enige doel hebben om te zorgen voor meer productie en omzet voor het bedrijf. Dat is namelijk de rol van een werknemer. Als het doel van de stage werken is in plaats van leren, dan zal snel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Ook een te hoge stagevergoeding kan tot gevolg hebben dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat. Let op: het feit dat de overeenkomst de titel stageovereenkomst heeft is niet doorslaggevend.

Gevolgen van arbeidsovereenkomst

Een belangrijk gevolg is dat de stagiair met terugwerkende kracht, dus vanaf het begin van het dienstverband, recht heeft op het minimumloon en andere werknemersrechten. Ook moet over de hele periode werkgeverslasten worden afgedragen. De opzegverboden om de overeenkomst te beëindigen zijn ook van toepassing. Het is duidelijk dat dit onbedoelde en ongewenste gevolgen kan hebben voor het bedrijf.

Wie controleert dat?

Wie beoordeelt dan of er sprake van een arbeidsovereenkomst is en wanneer? De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de stagiair eigenlijk als werknemer werkzaam is. De inspectie kan het bedrijf een boete opleggen als er sprake is van onderbetaling. Ook kan de student zelf naar de rechter stappen met een loonvordering. In dat geval beoordeelt de rechter of er inderdaad sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Duidelijke en volledig contract

Het is daarom belangrijk om afspraken omtrent de stage goed en duidelijk schriftelijk vast te leggen en om die goed na te leven. Gebruik daarvoor onze stageovereenkomst of stageovereenkomst met opleidingsinstelling als partij, zodat alle belangrijkste zaken over de stage schriftelijk worden vastgelegd. Door gebruik te maken van een goed omschreven en compleet model kun je voorkomen dat er onbedoeld een arbeidsovereenkomst tussen het stagebedrijf en de student ontstaat.

Bied je in plaats van een stage een leerwerkplek voor een student? Gebruik dan onze leerarbeidsovereenkomst. Lees in dat geval ook ons artikel over de verschillen tussen een stage en leerwerkplek.

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen