Consumentenrecht

Wanneer is iets een consumentenkoop?

Wat is een consumentenkoop?

De koper moet handelen in de hoedanigheid van een consument. In dat geval heeft de koper veel meer bescherming, zoals bedenktijd, garanties en dergelijke. De consument is goed beschermd in Nederland.

Consumentenkoop

Wanneer is iets een consumentenkoop?
Het is belangrijk om te weten of een koopovereenkomst wel of geen consumentenkoop is. Een consument heeft namelijk sterke consumentenrechten waar een verkoper rekening mee moet houden. Verkoop je echter iets zakelijk, dus tussen bedrijven, dan is er veel minder bescherming voor de koper. Wanneer is er nu eigenlijk sprake van een consumentenkoop?

Definitie van consumentenkoop

De wet bepaalt wanneer een koopovereenkomst een consumentenkoop is. Een koopovereenkomst tussen een consument en een professionele verkoper is een consumentenkoop. Je mag niet afwijken van die definitie of afspreken dat een consumentenkoop dat toch niet is, terwijl dat volgens de wet wel zo is. Hierna alle aspecten die van belang zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

Er is alleen sprake van een consumentenkoop als:

De consument en verkoper een koopovereenkomst sluiten;

De wet

Het moet gaan om de koop van een zaak. De verkoper verplicht zich tegenover de koper om een zaak te geven. De koper moet voor die zaak een bedrag betalen. Alleen dan is er sprake van een koopovereenkomst. Die kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. De overeenkomst waarbij een consument de verkoper een zaak voor hem of haar laat maken, kwalificeert ook. Het inschakelen van iemand voor dienst, zoals een schoonmaker, of iets huren is geen koopovereenkomst, maar een dienstverlening.

De koper is een consument die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf;

De consument is een particulier die een zaak koopt voor persoonlijke doeleinden, dus niet voor commercieel gebruik. Het kopen van een wasmachine voor in een huis of een eigen auto voor eigen gebruik is daar een duidelijk voorbeeld van. Het gaat erom dat bij de betreffende aanschaf de consument niet koopt voor zijn of haar beroep of bedrijf. Let op: rechtspersonen kunnen geen consument zijn.

De verkoper is een professionele verkoper die handelt in de uitoefening van zijn of haar  bedrijf;

Dat is bijvoorbeeld zo bij een winkel in de straat of een webshop. Verkopers kunnen in dit geval natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. In de meeste gevallen is een aankoop via Marktplaats echter geen consumentenkoop. De verkopers daar zijn namelijk ook vaak een particuliere verkopers en niet bedrijfsmatige of beroepsmatige verkopers.

De consument koopt een roerende zaak.

Bijvoorbeeld een wasmachine, boek, telefoon of auto. Het maakt niet of het een nieuwe of tweedehandse zaak is. De koop van een huis of andere gebouwen is ook iets heel anders. Dat zijn namelijk onroerende zaken.

Als de koopovereenkomst deze vier elementen bevat, dan is er sprake van een consumentenkoop.

Voorbeeld consumentenkoop

Als een notaris een stoel koopt voor in zijn of haar huis, dan is dat een consumentenkoop. Maar als die notaris een stoel koopt voor zijn of haar klanten op kantoor, dan is dat niet het geval. Want dan handelt de notaris namelijk in de uitoefening van zijn of haar beroep.

Terug naar overzicht