Ondernemingsrecht

Wat is een distributieovereenkomst?

Wat is een distributieovereenkomst?

Wat is een distributieovereenkomst? In een distributieovereenkomst staat dat de leverancier aan de distributeur producten verkoopt met het oog op doorverkoop door de distributeur.

Distributieovereenkomst

Wanneer moet ik een distributieovereenkomst sluiten? Een nuttige en veelvoorkomende overeenkomst voor leveranciers is de distributieovereenkomst. Het is een overeenkomst tussen twee partijen: de leverancier en de distributeur. In de overeenkomst staat dat de leverancier aan de distributeur producten verkoopt met het oog op doorverkoop door de distributeur. In dit artikel leggen wij uit wat de belangrijkste kenmerken van de distributieovereenkomst zijn.

Kern van de overeenkomst

De kern van een distributieovereenkomst is de afspraak dat een distributeur producten van een leverancier koopt ten behoeve van doorverkoop in een bepaald gebied. Met een distributieovereenkomst schakelt de leverancier of producent dus de hulp in van een distributeur voor de distributie van een product. Hierdoor kan je als leverancier snel groeien zonder een geheel eigen (distributie)organisatie te moeten opbouwen.

De distributeur krijgt het recht om producten te verkopen die hij heeft ingekocht van de distributiegever (leverancier). Daartegenover heeft de leverancier de verplichting om een bepaald product onder bepaalde afspraken te leveren aan de distributeur. De distributeur koopt de producten in een verkoopt die zelf voor eigen rekening en risico. Dat laatste betekent dat de distributeur de producten in eigen naam doorlevert en met de afnemers een aparte koopovereenkomst sluit.

Aanvullende afspraken

In een distributieovereenkomst leggen leverancier en distributeur afspraken over de verkoop van producten van leverancier aan distributeur. Denk onder meer aan specifieke afspraken over de omvang van de distributie, inkoopprijs, hoeveelheid, minimum afnameverplichting, distributiegebied, exclusiviteit, geheimhouding, marketing, rapportage, productaansprakelijkheid, non-concurrentie en de duur van de samenwerking.

Van belang is dat het hierbij niet gaat om een zuivere koopovereenkomst. Er zijn verder ook geen specifieke wettelijke regels voor distributieovereenkomsten, waardoor partijen samen duidelijke en specifieke afspraken moeten maken. Daarmee voorkom je dat, bij een geschil, de rechter de overeenkomst ineens kwalificeert als een andere overeenkomst waarop allerlei andere onvoorziene regels van toepassing blijken te zijn. Dat je een overeenkomst samen aanduidt als een distributieovereenkomst is niet doorslaggevend.

Het is verstandig om afspraken duidelijk en schriftelijk vast te leggen in een goed contract. Gebruik hiervoor onze distributieovereenkomst, zodat je er zeker van bent dat je alle essentiële afspraken schriftelijk hebt vastgelegd.

Verschillen met agentuurovereenkomst

Een distributieovereenkomst en een agentuur zijn twee verschillende overeenkomsten die in de zakenwereld vaak met elkaar worden verward. Beide overeenkomsten scheppen namelijk een duurzame relatie waarbij een partij producten van een andere partij probeert te verkopen.

Het grootste verschil is dat bij een agentuurovereenkomst de handelsagent overeenkomsten tot stand brengt tussen de leverancier en zijn klanten. De handelsagent is dus een bemiddelaar, waarvoor hij een provisie ontvangt.

Een distributeur vertegenwoordigt juist niet de leverancier. Er komen geen overeenkomsten tot stand tussen de leveranciers en (uiteindelijke) afnemers. De distributeur handelt dus als zelfstandige ondernemer en als contractspartij bij afnemers.

Voor agentuurovereenkomsten gelden wel specifieke wettelijke regels. Zo geldt voor een agentuurovereenkomst een korte opzegtermijn van 1 maand, terwijl voor distributieovereenkomsten normaal gesproken geen opzegtermijn geldt. Daarnaast heeft alleen de agent bij beëindiging van de agentuurovereenkomst in beginsel recht op een klantenvergoeding. Hierbij geldt dat je van bepaalde regels niet mag afwijken.

Agentuur- of distributieovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een alternatief voor een distributieovereenkomst. Heb je dus een agentuurovereenkomst nodig? Gebruik dan onze model agentuurovereenkomst die is voorzien van de belangrijkste bepalingen. Lees ook ons artikel: “Wat is een agentuurovereenkomst?“.

Terug naar overzicht