Ondernemingsrecht

Wat is een agentuurovereenkomst?

Wat is een agentuurovereenkomst

Wat is een agentuurovereenkomst? Dit is een overeenkomst tussen een bedrijf en een zelfstandige verkoper, ook wel een handelsagent genoemd. Deze verkoper is niet in dienst en de producten blijven eigendom van de producent. De agent bemiddelt alleen bij de totstandkoming van een verkoop.

Agentuurovereenkomst

Wat is een agentuur en wanneer moet ik die sluiten? Voor een ondernemer die producten maakt kan het nuttig zijn om een agentuurovereenkomst te sluiten met een handelsagent. Maar wat houdt zo’n contract precies in en wanneer is het verstandig om die te sluiten?

Inhoud agentuurovereenkomst

Een agentuur is een overeenkomst tussen een ondernemer of producent (principaal) van producten en een handelsagent (agent). Hiermee spreken principaal en agent af dat die tegen vergoeding zelfstandig gaat bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten tussen de principaal en de klant.

De agent is dus feitelijk verkoper voor de ondernemer, maar is juist niet in dienst. De principaal en de agent spreken in onderling overleg af hoe lang de agentuurovereenkomst loopt, bijvoorbeeld voor bepaalde of onbepaalde tijd.

De vergoeding waar de agent voor het sluiten van overeenkomsten recht op heeft heet de provisie. Het voordeel van werken met een agent, is dat de ondernemer niet zelf actief naar klanten op zoek hoeft te gaan. Dit bespaart uiteraard tijd en kosten. Verder betaalt de ondernemer alleen provisie als er een koop tot stand is gekomen.

Daarnaast is de agentuurovereenkomst geen arbeidsovereenkomst, zodat je eenvoudiger en sneller kunt opzeggen. Gebruik voor het rechtsgeldig opzeggen onze modelbrief opzeggen agentuurovereenkomst.

Positie van handelsagent

De handelsagent sluit (meestal) op naam en voor risico van de verkoper de overeenkomsten met afnemers. Dat betekent dat de handelsagent geen contractpartij is bij de overeenkomsten die hij laat sluiten. Daarnaast is de handelsagent, anders dan een werknemer bij een arbeidsovereenkomst, niet ondergeschikt aan de verkoper. De handelsagent is meestal een ZZP’er, een zelfstandige freelance verkoper.

Wel moet de agent aanwijzingen van de principaal opvolgen en de principaal informeren over zijn werkzaamheden. Daartegenover moet de ondernemer de agent van voldoende informatie voorzien om te kunnen bemiddelen. Uiteraard moet de verkoper ook een opgave geven van de hoogte van de provisie.

Bij een agentuurovereenkomst komt dus vrij veel kijken. Gebruik voor het sluiten van een goed contract onze model agentuurovereenkomst, zodat je er zeker van bent dat alle belangrijkste afspraken schriftelijk vastliggen.

Verschillen met distributieovereenkomst

De agentuurovereenkomst lijkt op een distributieovereenkomst. Beide overeenkomsten scheppen namelijk een duurzame relatie waarbij een partij producten van een ander probeert te verkopen. Er zijn belangrijke verschillen tussen de beide overeenkomsten.

Het belangrijkste verschil is dat de handelsagent overeenkomsten tot stand brengt tussen de leverancier en zijn klanten. Een distributeur vertegenwoordigt niet de leverancier en overeenkomsten komen dan niet tot stand tussen de leveranciers en (uiteindelijke) afnemers. De distributeur handelt dus als zelfstandige ondernemer en als contractpartij bij afnemers.

Ook gelden voor agentuurovereenkomsten specifieke wettelijke regels waarvan soms niet kan worden afgeweken. De agent heeft recht op een klantenvergoeding (goodwill) bij beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast geldt bij de agentuurovereenkomst een korte opzegtermijn van 1 maand, terwijl voor distributieovereenkomsten geen wettelijke opzegtermijn geldt.

Agentuur- of distributieovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een alternatief voor een distributieovereenkomst. Twijfel je tussen een agentuur- of distributieovereenkomst. Lees dan ook ons artikel: “Wat is een distributieovereenkomst?“.

Terug naar overzicht