Huurrecht

Wat is doorverhuur bij bruikleen?

“Wat is doorverhuur?” Dit is het verhuren van wat de eerste huurder aan een ander doorhuurt. Een andere term is ook wel onderhuur. Bij bruikleen geldt dat doorlenen of verhuren de eerste bruiklener zelf in bruikleen heeft.

Doorverhuur bij bruikleen

Op onze website staat een bruikleenovereenkomst woning en een model voor de bruikleen van grond. In deze contracten staat een bepaling dat de bruiklener het pand niet mag doorverhuren of uitlenen. Wat houdt doorverhuren precies in en wanneer handelt de bruiklener dus in strijd met die bepaling uit de bruikleenovereenkomst?

Uitleg

Doorverhuren is niet meer dan het doorgeven van wat de eerste huurder zelf huurt aan een ander. Bij huurovereenkomsten heet dat onderhuur. Hiervoor is niet altijd nodig dat de bruiklener een schriftelijke bruikleenovereenkomst met een derde persoon sluit, dat kan namelijk ook mondeling.

Persoonlijk

Meestal is het zo dat de eigenaar van het pand (de uitlener) juist met die ene persoon een bruikleenovereenkomst wil sluiten. Het is dan niet de bedoeling is dat anderen of onbekenden ook gebruik gaan maken van het in bruikleen gegeven pand. Met een verbod op doorverhuur of uitlenen leg je vast dat de bruiklener het pand niet door derden mag laten gebruiken. Dat de uitlener dit verbod mag opleggen is logisch, omdat de uitlener eigenaar blijft van de geleende zaak.

Het is wel mogelijk om iets in bruikleen te geven aan meer dan twee personen. Dat is iets anders dan het doorverhuren door een bruiklener. In de bruikleenovereenkomst kan je opnemen dat er meerdere bruikleners zijn. Er is bij medebruikleen één bruikleenovereenkomst met meerdere partijen waaraan een zaak in bruikleen wordt gegeven.