Wonen

Wat is doorverhuur bij bruikleen?

Wat is doorverhuur?

Doorverhuren is het doorverhuren van wat de eerste huurder zelf huurt aan een ander. Bij huurovereenkomsten heet dat onderhuur. Bij bruikleen is dat het doorlenen of verhuren van de zaak die de eerste bruiklener zelf in bruikleen heeft.

Doorverhuur bij bruikleen

Wat is doorverhuur bij bruikleen?
Op de website van overeenkomsten.nl staat een modelovereenkomst bruikleenovereenkomst onroerend goed (en een specifieke overeenkomst voor de bruikleen van grond). In deze overeenkomst staat een bepaling die inhoudt dat de bruiklener het pand niet mag doorverhuren of uitlenen. Wat houdt doorverhuren precies in en wanneer handelt de bruiklener dus in strijd met die bepaling uit de bruikleenovereenkomst?

Doorverhuren

Doorverhuren is, in het kort, niet meer dan het doorverhuren van wat de eerste huurder zelf huurt aan een ander. Bij huurovereenkomsten heet dat onderhuur. Bij bruikleen is dat het doorlenen of verhuren van de zaak die eerste bruiklener zelf in bruikleen heeft. Hiervoor is niet altijd nodig dat de bruiklener een schriftelijke bruikleenovereenkomst met de derde persoon sluit, dat kan namelijk ook mondeling.

Bruikleen vaak persoonlijk

Meestal is het zo dat de eigenaar van het pand (de uitlener) juist met die ene persoon een bruikleenovereenkomst wil sluiten. Het is dan niet de bedoeling is dat anderen of onbekenden ook gebruik gaan maken van het in bruikleen gegeven pand. Met een verbod op doorverhuur of uitlenen leg je vast dat de bruiklener het pand niet door derden mag laten gebruiken. Dat de uitlener dit verbod mag opleggen is logisch, omdat de uitlener eigenaar blijft van de geleende zaak.

Medebruikleen

Het is wel mogelijk om iets in bruikleen te geven aan meer dan twee personen. Dat is iets anders dan het doorverhuren door een bruiklener. In de bruikleenovereenkomst kan je opnemen dat er meerdere bruikleners zijn. Er is bij medebruikleen één bruikleenovereenkomst met meerdere partijen waaraan een zaak in bruikleen wordt gegeven.

Terug naar overzicht