Bestuurdersovereenkomst tussen bestuurder en organisatie

Winkel

Home » Winkel » Bestuurdersovereenkomst tussen bestuurder en organisatie
8.0

Bestuurdersovereenkomst tussen bestuurder en organisatie

24.- 24.-

Overeenkomst met de vrijwillige bestuurders van een vereniging of stichting. Hiermee leg je wederzijdse afspraken vast. De bestuurder verbindt zich hiermee duidelijk met de organisatie. Het bestuurslid belooft ook bepaalde dingen te doen en de organisatie niet te schaden. De regeling is een goede aanvulling op vaak bestaande gedragscodes. Zou niet mogen ontbreken in een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie.

In winkelwagen

Overeenkomst met bestuurslid

Lid zijn van het bestuur van een organisatie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat is een open deur, maar hoe geef je het vorm. Deze bestuurdersovereenkomst sluit je tussen een bestuurder en de organisatie: de vereniging of stichting. Je legt vast voor hoe lang de bestuurder zich verbindt, wat de verplichtingen over en weer zijn. Dit contract kan van grote waarde zijn als er problemen ontstaan.

Wat je zelf moet regelen in deze overeenkomst

De gegevens van de bestuurder, eventuele functie, de gegevens van de organisatie. Daarnaast zijn er wat keuzes, zoals een eventuele vergoeding per vergadering.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • de duur van het bestuurslidmaatschap;
  • vertrouwelijkheid;
  • integriteit;
  • inspanningsverplichting;
  • toepasselijkheid governances codes;
  • declaraties.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Het bestuur van een non-profitinstelling wordt gevormd door vrijwilligers. Steeds vaker is er het besef dat hier ook afspraken over gemaakt moeten worden. Aanbevelingen staan bijvoorbeeld in de verschillende sectorgewijs vastgestelde governance codes. Bijvoorbeeld die van NOC NSF of die voor de cultuursector. Bestuurders moeten integer zijn, transparant en zich daadwerkelijk inzetten. Ze verbinden zich voor een minimale termijn.
De regeling verwijst ook naar een declaratieregeling. Daarvan is een model opgenomen in onze databank, maar die kunnen jullie natuurlijk ook zelf hebben opgesteld.

Voordeel

Je vindt dit document en een heleboel andere nuttige documenten ook in een pakket.Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen