Dividendbelasting

Dividendbelasting wordt ingehouden op dividenduitkeringen aan aandeelhouders van een besloten of naamloze vennootschap. Deze belasting is verschuldigd als een rechtspersoon winst maakt en die als dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. De minister van Financiën stelt de tarieven voor deze belasting jaarlijks vast.