Faillissement

Een faillissement kan zakelijk of persoonlijk zijn. Persoonlijk failliet is als jij jouw schulden niet meer kunt voldoen. Je kunt terecht komen in een situatie van faillissement. Bij een zakelijk faillissement is het een bedrijf of organisatie die zijn schulden niet meer kan voldoen.

Een faillissement wordt door de rechter uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek dien je in bij de rechtbank, die spreekt dit dan uit. De rechtbank benoemt dan een curator (beheerder). De curator werkt ten dienste van de schuldeisers. Een bijzondere vorm van het faillissement van particulieren is de schuldsanering.
Hij zal proberen zoveel mogelijk goederen en andere zaken te verkopen. Met de opbrengst daarvan zal hij proberen de schulden te betalen.