Onderhandse pandakte

Een onderhandse pandakte is een pandakte die is opgesteld door twee partijen en niet door een notaris. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en de pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen, zoals roerende zaken en vorderingen.

Het tegenoverstelde van een onderhandse pandakte is een authentieke pandakte. Die is namelijk opgesteld door een notaris. Partijen kunnen kiezen tussen een authentieke of onderhandse akte.