Authentieke pandakte

Een authentieke pandakte is een pandakte die is opgesteld via een notaris. In dit schriftelijke stuk leggen de pandgever en pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen, zoals roerende zaken en vorderingen.

Het tegenoverstelde van een authentieke pandakte is een onderhandse pandakte. Die is namelijk niet opgesteld door een notaris. Partijen kunnen kiezen tussen een authentieke of onderhandse akte.