Akte van verpanding

Een akte van verpanding is een ander woord voor een pandakte. In dit schriftelijke stuk leggen een pandgever en pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen. Voor een stil pandrecht op roerende zaken en pandrecht of vorderingen heb je altijd een akte van verpanding nodig. Een onderhandse pandakte moet je registeren bij de Belastingdienst.