Akte van verpanding

De akte van verpanding is een ander woord voor een pandakte. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en de pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen. Voor een stil pandrecht op roerende zaken en pandrecht of vorderingen heb je altijd een akte van verpanding nodig. Een onderhandse pandakte moet je registeren bij de Belastingdienst.