Pensioen

Pensioen is de periode na je werkende leven. Ook in gebruik voor het bedrag dat je dan ontvangt. De uitdrukking is dat je met pensioen gaat. De AOW verschaft een basispensioen van 70% van het minimumloon. Boven op die AOW ontvangen vele pensioengerechtigden een aanvullend pensioen. De verplichting tot het opbouwen van een pensioen vloeit meestal voort uit de CAO.