Toont alle 21 resultaten

Huurovereenkomst Tijdelijke Periode Woning

24,95

Een model huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van een gestoffeerde woning. Tijdelijke verhuur is juridisch lastig. Dit contract helpt je om de zaken goed te regelen. Op deze manier kan je een woning aanbieden voor zogeheten short stay.

Bruikleenovereenkomst Onroerend Goed

24,95

Indien een pand tijdelijk leeg staat kan het in bruikleen worden gegeven. Hiermee wordt het risico op kraken, vernieling of brandstichting kleiner. Je wilt geen huurcontract, want dan zit je aan huurbescherming. Dus gebruik je dit contract, een bruikleenovereenkomst, waarbij je de woning of het pand in bruikleen geeft.

Optieverklaring Koop Onroerend Goed

6,95

Optieverklaring voor eventuele aankoop van een huis. De verkoper geeft een potentiële koper een tijdje het recht om een onroeend goed te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Brief Aansprakelijkheidsstelling Aannemer

6,95

Een verbouwing niet in jouw opdracht. Maar er zou wel schade kunnen ontstaan, scheuren, lekkage, dat soort zaken. Met deze brief waarschuw je de aannemer voor zijn aansprakelijkheid bij de uitvoering van die werkzaamheden. Zo leg je de verantwoordelijkheid ook vast bij de aannemer en niet alleen bij de opdrachtgever.

Beroepschrift tegen Aanslag OZB

12,95

Beroepschrift tegen besluit van de gemeente op jouw eerdere bezwaar. Het beroep moet je indienen bij de rechtbank. Je kan dat prima zelf. Zorg voor een goede onderbouwing van je inhoudelijke standpunt. Het model helpt je door de formele kant. De kosten worden vergoed door de overheid als je in het gelijk wordt gesteld.

Betalingsgarantie Aankoop Onroerende Zaak

24,95

Betalingsgarantie die voortvloeit uit een voorlopig koopcontract van onroerend goed. De garantsteller geeft voor de koper een garantie af voor een deel van de koopsom.

Tijdelijke Huurovereenkomst Woonruimte in Gebouwen Leegstandwet

24,95

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte in gebouwen. Woningen die gerealiseerd worden in bestaande gebouwen met een andere bestemming. Gebouwen die met eenvoudige aanpassingen geschikt zijn voor bewoning. De tijdelijke verhuur kan op grond van een vergunning voor tien jaar worden aangevraagd.

Tijdelijke Huurovereenkomst Woning Bestemd voor Renovatie of Sloop

24,95

Tijdelijke huurovereenkomst woning bestemd voor renovatie of sloop. In de periode tussen het vertrek van de reguliere huurder en de renovatie of sloop kan je een woning tijdelijk verhuren. Daarvoor heb je dan wel een goed contract nodig. Je wilt niet met nieuwe huurders blijven zitten.

Huurovereenkomst Tijdelijke Verhuur Koopwoning Leegstandwet

24,95

Je woning staat te koop. Tijdens die periode wil je de woning tijdelijk verhuren. Dat kan met toestemming van de gemeente. Dit is een huurovereenkomst voor tijdelijk verhuur van te koop staand huis. Je moet een goed contract gebruiken, want als je het huis verkoopt wil je zeker weten dat het direct wordt ontruimd. Bovendien, je moet tijdens de huurperiode wel in het huis kunnen voor bezichtigingen.

Overeenkomst tot het Vestigen van een Recht van Opstal

24,95

Een opstalovereenkomst. Een overeenkomst waarbij het recht van opstal wordt gevestigd om een gebouw te kunnen bouwen. Hiermee blijft de eigendom van de grond bij de oorspronkelijke eigenaar. De rechthebbende kan nu zelf het gebouwde op die grond bezitten.

Volmacht aan Makelaar in Onroerend Goed

6,95

Volmacht voor een makelaar in onroerend goed. Hiermee kan de makelaar naar keuze een bod uitbrengen of aanvaarden. De makelaar kan ook de koopovereenkomst namens jou sluiten. Je kan de volmacht heel concreet maken. Ook te gebruiken voor de aankoop op een veiling.

Aannemingsovereenkomst Nieuwbouwwoning

24,95

Overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer tot de bouw van een nieuwbouwwoning

Aannemingsovereenkomst Bouwkundig Werk

24,95

Een aanneemovereenkomst om een huis, kantoor of ander gebouw te laten bouwen, of een deel daarvan. Je moet een specifieke overeenkomst gebruiken. Je bepaalt wat er tot stand moet komen en hoe dat moet gebeuren. Hier vind je het perfecte contract.

Overeenkomst tot Uitgifte in Erfpacht

24,95

Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht door eigenaar aan erfpachter. Bij erfpacht blijft de eigendom van de grond bij de eigenaar. De erfpachter betaalt een vergoeding terwijl de eigendom niet overgaat. Op die manier kan de eigenaar verdienen aan het object zonder het te verkopen.

Oriëntatieopdracht Makelaar

6,95

Opdrachtbevestiging waarbij je aan de makelaar de opdracht geeft een koopwoning te vinden. Het betreft alleen een zoekopdracht, zonder verdere werkzaamheden. Je krijgt dus een overzicht van de mogelijkheden die er in een regio voor jouw budget beschikbaar zijn.

Brief Opzeggen Huurovereenkomst Woonruimte

0,00

Gratis brief aan de huisbaas om de huur op te zeggen van een huurwoning. In het algemeen moet je de huur schriftelijk (en zelfs aangetekend) opzeggen. Het is handig om dat met deze modelbrief te doen, dan vergeet je geen belangrijke zaken op te nemen.

Kostgeldovereenkomst

2,49

Kostgeldovereenkomst regelt de betaling en hoogte van het kostgeld. Overeenkomst tussen jou en een inwonende kostganger, kind, ouder, familielid. Maakt ook onderling duidelijk wat er wel en niet geleverd wordt voor het kostgeld. Kan ook gebruikt worden als bewijs bij de gemeente voor de bijstand. Vaak is het juist in relaties met bekenden heel verstandig de zaken duidelijk op papier te zetten.

Bezwaarschrift tegen Aanslag OZB Waarde WOZ Particulieren

0,00

Gratis bezwaarschrift tegen aanslag OZB De Onroerendezaakbelasting is volgens jou te hoog. De WOZ waarde van het object is onjuist getaxeerd in jouw ogen.

Bezwaarschrift tegen Aanslag OZB wegens geen Eigendom Woning

0,00

Gratis bezwaarschrift. De aanslag OZB is fout omdat je niet de eigenaar was van de woning op de peildatum. Als je geen eigenaar bent hoef je ook geen onroerendezaakbelasting te betalen.

Brief aan Huisbaas Protest Tegen Opzegging Huurovereenkomst

0,00

Bezwaar tegen het opzeggen van de huur van een woning. Een verhuurder kan eigenlijk alleen in bijzonder omstandigheden de huur opzeggen. In alle gevallen is het verstandig om direct een brief te sturen dat je het niet eens bent met de opzegging.

Brief aan Aannemer Nakoming Aanneemovereenkomst

2,49

Er zijn door de aannemer werkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn echter niet bevredigend. Je verzoekt de aannemer deze werkzaamheden alsnog uit te voeren. Je vraagt nakoming van de aanneemovereenkomst.