Arbeidsrecht

Stagevergoeding verplicht?

Stagevergoeding verplicht

Is een stagevergoeding verplicht? Nee, dat is niet wettelijk verplicht. De wet regelt niets over stagevergoedingen of salaris bij stageovereenkomsten. Er zijn dus ook geen minimum- of maximumbedragen. Je kunt als stagebedrijf dus zelf bepalen of je een vergoeding geeft en hoe hoog die is.

Stagevergoeding schriftelijk vastleggen

Leg bij het geven van stagevergoeding die voor de zekerheid ook duidelijk en schriftelijk vast, in plaats van een mondelinge toezegging. Gebruik daarvoor onze stageovereenkomst of stageovereenkomst met opleidingsinstelling als partij. Dan zijn alle belangrijkste zaken over de stage schriftelijk vastgelegd. Door gebruik te maken van een goed omschreven en compleet contract, kun je voorkomen dat er achteraf onbedoeld een arbeidsovereenkomst tussen het stagebedrijf en de student ontstaat.

Soms toch stagevergoeding verplicht

Als je eenmaal een stagevergoeding toekent dan kan de stagiair ook aanspraak maken op die stagevergoeding. Ook kan je soms als stagebedrijf toch verplicht zijn om een vergoeding te geven aan de student. Dat is namelijk zo als de stagiair feitelijk geen stage loopt, maar werkt alsof hij of zij een werknemer is. Dan is sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft deze recht op minimumloon en andere werknemersbescherming. Denk daarbij ook aan opzegverboden. Dit kan onbedoeld gebeuren. Het opschrift van het contract is niet bepalend, het gaat om de feitelijke werkzaamheden.

Let op: in een CAO kunnen collectieve afspraken zijn gemaakt over stagevergoedingen bij bedrijven die onder de cao vallen. Dan heeft de stagiair uiteraard wel recht op een stagevergoeding. In de cao is terug te vinden of het stagebedrijf mag afwijken van de cao.

Risico bij te hoge stagevergoeding

Als een stagevergoeding te hoog is in vergelijking met de gemiddelde stagevergoeding bij een vergelijkbare stage, dan is dat een aanwijzing dat de overeenkomst een arbeidsovereenkomst is. Dat kan onbedoelde gevolgen hebben voor de rechten en plichten van het stagebedrijf en de student. Heb je in plaats van een stageplek een leerwerkplek voor een student? Gebruik dan onze leerarbeidsovereenkomst.

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen